Kuluçkahane

Kuluçkalık yumurtaların dezenfeksiyonunda dikkat edilmesi gereken noktalar
 • Toplamdan sonra mümkün olduğunca çabuk yumurta kabuğu dezenfekte edilmelidir.
 • Fumigasyon, UV lambası veya ozon gibi kuru yöntem tercih edilmelidir.
 • Fumigasyonda Formaldehit gazı kullanımı kendini ispatlamış bir metot olmasına rağmen insan sağlığına olumsuz etkisi göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Eğer spreyleme veya sisleme yöntemi ile yumurtalar ıslatılacaksa:
  • Kuluçkalık yumurtalar için özel olan bir ürün kullanılmalıdır. Kütikula tabakasına zarar vermemeli veya yumurta kabuğu boyunca gaz alışverişine engelleyebileceğinden dolayı yumurta kabuğunda kalıntı bırakmamalıdır.
  • Solüsyon yumurtadan sıcak olmalıdır aksi halde yumurta kabuk vasıtasıyla mikropları içeri çekebilir ve çürük ve patlayan yumurtalara sebep olabilir.
  • Dezenfeksiyon yoğunluğunun uygunluğu-Bu anlamda üretici firmanın tavsiyeleri dikkate alınmalıdır.
 • Eğer yumurtalar yıkacak veya daldırılacaksa yukarıda yapılan tavsiyede olduğu gibi ürünün kullanım oranına çok dikkat edilmelidir. Solüsyon sürekli yenilenerek etkisi devam ettirilmelidir. Sadece kirli yumurtalara yıkanmalıdır
 • Islak yumurtalar yumurta odasına alınmadan önce kurumalıdır.
 • Yumurta yüzeyinde zımparalama veya kazıma yapılmamalıdır - bu işlem kutükil tabakasının porlara doğru bozulmasına neden olacağından dolayı gaz alış verişine dolayısıyla embriyo metabolizmasına ve büyümesine zarar verebilir.
 • Yumurtaların temizlenmesinde kumaş veya bez kullanmayınız, çünkü kısa sürede kirlenip diğer yumurtaları da Kontamine edebilirler.
 • Sıcaklığı düşük yumurta deposundan daha sıcak olan ortama yumurtaları alırken düzenli takip ederek yumurta yüzeyinden herhangi bir nemlenmenin olmadığına emin olun. Eğer yumurtalar terlemişse kesinlikle fumige etmeyin ve soğuk yumurta deposuna kurumadan sakın koymayın.

Fumigasyon Kuralları

Formaldehit kullanırken Kullanıcın güvenliğine ve yasal mevzuata dikkat edilmelidir.

 • Fumigasyon odasının her 1 m³ hacmi için 43 ml formalin (% 37,5 ) ve 21 g potasyum permanganat veya her m³ hacim için 10 g (0.4 oz) para formaldehit prili ısıtılarak kullanılabilinir.
 • Kullanım esnasında sıcaklığın >24°C (75,2°F) ve nemin >60 RH olduğundan emin olunuz.
 • Fumigasyon odasının hava geçirmez olduğuna çok dikkat edilmeli ve gazın açığa çıkmasından sonra en az 20 dakika gaz içeride dolaştırılmalıdır.
 • Yumurtaların konulduğu plastik viollerin arasındaki boşluk gazın tüm yumurtalara ulaşmasına olanak sağlamalıdır
 • Karıştırıcı fanlar tüm fumigasyon işlemi boyunca çalıştırılmalı ve gaz yumurtalar arasına kadar gitmelidir.

Bu bahsedilen koşullardan herhangi birinin sağlanmadığı durumlarda fumigasyon işleminin etkisi azalacaktır.

Barbaros GÖKÇEYREK