Kuluçkahane

Kuluçkalık Yumurtalarda Depolama Koşulları Ve Çiğlenme Noktası

Birçok üretici firma inkübasyon koşullarına azami dikkati gösterirken inkübasyon öncesi yumurtanın durumu genelde göz ardı edilir. İnkübasyon öncesi bile embriyonun gelişmeye devam ettiği dolayısıyla özen gösterilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Yumurta koşullarına yeterince dikkat edilmediği durumlarda embriyo ölümleri veya zayıf embriyo kaynaklı inkübasyon problemleri ile karşılaşılabilinir. Bunun için ise tüm süreç planlaması ile birlikte ve sevk ve idarenin dikkatlice yapılması gerekir.

Image title

  • Temiz follulardan toplanan temiz yumurtalar kullanılmalıdır
  • Toplamadan hemen sonra yumurtalar sanitize edilmelidir. Bu uygulama yumurta kabuğundaki mikropları öldürürken içine nüfuz etmiş mikropları öldüremez.
  • Nakliye sonrasında yumurtalar basımdan önce 18-24 saat dinlendirilmeli,
  • Yumurta odasının izolasyonu çok iyi olmalı kapısı mümkün olduğunca kapalı tutulmalıdır.
  • Hava girişlerinden veya soğutuculardan içeriye giren hava doğrudan yumurtaların üzerine gelmemeli ve nemlendirme sisteminin yumurtaları ıslatmadığına emin olunmalıdır.
  • Yumurta üzerindeki havanın yavaş karışmasına ve dolayısıyla fumigasyon odası içindeki değişik noktalarda sıcaklık farklılıklarının giderilmesine yardımcı olacağı için karıştırıcı tavan fanları yardımcı olabilir.
  • Yumurta basımından önce, yumurtanın yumurta deposunda kalacağı tahmini süreye göre uygun sıcaklık, nem ve ön ısıtma işlemini belirleyerek uygulanmalıdır.
  • 2°C (54°F) sıcaklıkta depoda tutulan yumurtalar terlemeye (yoğunlaşmadan dolayı yumurta yüzeyinde nem birikimi) meyillidir. Bunun için ön ısıtma öncesi aradaki bir değerde kısa bir süre ısıtılmalıdır. Bunun için Çiğlenme noktası ile ilgili tabloya bakılarak uygun sıcaklık belirlenebilir.
  • Uzun süre depolanan yumurtaların çıkım süresi her depolama günü için yaklaşık 1 saat uzayacaktır. Çıkım randımanı ise özellikle 6 gün üzeri depolamada azalacaktır.

Farklı depolama uzunlukları için depolama koşulları

 
Depolama süresi (saat) Sıcaklık (°C) Nem (%RH) Ön ısıtma süresi (saat)
1-3 20-23 75 4
4-7 15-18 75 8
> 7 12-15 80 12
>13 12 80 18

 

Çiğlenme Noktası çizelgesi

Eğer yumurtalar soğuk ortamdan sıcak ortama birden alınırlarsa terleme meydana gelecektir. Aşağıdaki tabloda farklı sıcaklık ve nem değerlerine tabii tutulan yumurta kabuğundaki terlemenin oluşacağı sıcaklık noktaları verilmiştir.

Yumurtalar çiftliklerdeki soğuk yumurta odasından daha sıcak olan kuluçkahane gönderildiklerinde veya kuluçkahanedeki soğuk depo şartlarından ön ısıtmaya tabii tutulduklarında terleme meydana gelebilir.

Eğer yumurtalarda nemlenme meydana gelmişse kuruyana kadar fumige edilmemeli ve kuruyana kadar yumurta odasında bekletilmelidir.

 

Nispi Nem (% RH)

 
Sıcaklık °C (°F) 40 50 60 70 80 90
15 (59)         11 13
20 (68)     12 14 16 18
Ön Isıtma 23 (74)   12 15 17 19 21
25 (77) 10 13 16 19 21 23
30 (86) 14 18 21 24 26 28
35 (95) 18 21 25 28 31 33
İnkübatör 21 25 28 31 34 36
40 (104) 23 27 30 33 36 38

 

Barbaros GÖKÇEYREK