Kuluçkahane

Kuluçkalık Yumurta Toplama Ve Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Kuluçkalık yumurtaların toplanması özellikle bakteriyel bulaşmayı engellemek için bazı kurallar çerçevesinde yapılmalıdır. Bunlar;

 • Yumurtayı toplamadan önce eller yıkanmalı
 • Günde en az günde 3 defa yumurtaları toplanmalı, üretimin başındaki sürülerde yer yumurtası olabileceğinden ilk 5 hafta 3 ara toplama yapılmalı,
 • Herhangi bir kirli yumurtaya veya kırık yumurtaya dokunmadan önce temiz folluk yumurtaları toplanmalı
 • Kirli folluk yumurtasını, kırık yumurtayı ve yer yumurtaları ayrı şekilde toplanmalı,
 • Her türlü pis ve dışkı ile bulaşık olan materyaller folluktan uzak tutulmalı,
 • Folluk materyalini sürekli yenilenmeli ve folluk plastiği kullanıyorsa düzenli olarak çıkarılıp dezenfekte edilmeli ve temizlenmeli.
 • Kuluçkahane ile birlikte anlaşarak hangi yumurtaların temiz folluk yumurtası olduğu konusunda görüş birliğine varılmalı,
 • Eğer kirli yumurta ve yer yumurtaları kuluçkahaneye gönderilecekse kesinlikle temiz yumurtalardan ayrı tutulmalı ve kuluçkahaneye gittiğinde ayrı bir gelişim makinesine basılmalı veya patladığında diğer yumurtaları Kontamine etmesini önlemek için yumurta arabalarının alt katlarındaki tepsilere dizilmeli,
 • Toplandıktan sonraki 4 saat içinde yumurta sıcaklığı 24°C (75,2°F) altına çekilmeli ve en uygun depo sıcaklığına kadar bu sıcaklıkta tutulmalıdır.

Yumurta seçimi ve kuluçkalık yumurta

Kuluçkahane için en ideal yumurta tanımlanmak istenirse; Temiz, oval yapıda ve temiz folluklardan toplanmış olmalıdır. Eğer damızlık işletmenin ve kuluçkahanenin yumurtaya ihtiyacı varsa o zaman bozuk şekilli yumurtalarda kullanılabilmektedir. Bununla birlikte aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir;

 • Küçük ve büyük yumurtalar orta boydaki yumurtalar kadar iyi kuluçka randımanı vermezler
 • Yuvarlak şekilli yumurtalar oval şekilli yumurtalara göre daha düşük kuluçka randımanı eğilimindedir.
 • Kirli ve yer yumurtaları kendiliğinden temiz folluk yumurtalarından daha düşük kuluçka randımanı verirler ve kuluçkahaneyi Kontamine edebilirler.

Aşağıdaki resimde bulunan yumurtalar standart Dışı yumurtalar olup normalde kuluçkalık yumurta olarak kabul edilmezler.

Image title

Image title

Image title