Kuluçkahane

Kuluçka Makinelerinde Çoklu Yükleme Sistemi

Tanımlama: Makinelerin sürekli çalıştığı ve aynı makineye haftada bir veya iki defa yumurtaların yükleme yapıldığı ve transfer edildiği inkübasyon uygulamasıdır. Çoklu yükleme sisteminde daha genç embriyoları ısıtmak için yaşlı embriyoların ürettikleri ısı kullanılır. Tüm embriyoların aynı yaşta olduğu tekli yükleme sistemine alternatif bir sistemdir ve daha uzun süredir kullanılmaktadır.

Başlıca uygulama avantajları;

Yaşlı embriyoların ürettikleri ısı, genç embriyoları ısıtmak için kullanıldığında dolayı daha düşük üretim maliyeti ve kullanımda kolaylık sağlar.

Amaç:

Çoklu yükleme sisteminde her makinenin farklı iç-ortam koşulları olduğu için tek bir program vermek mümkün değildir. Bu konuda makine üreticisi firmaların tavsiyeleri dikkate alınmalıdır. Bununla birlikte basit prensipler bakımından bir uygulama programı da mevcuttur.

Makinelerin Yönetimi

Basım Modelleri

Çoklu yükleme sistemleri daha yaşlı embriyoların ürettiği ısınının, genç embriyoları ısıtmak için etkili bir şekilde kullanılabilmesi esasına dayanır. Bundan dolayı yumurtalar makineye haftada bir veya iki defa yüklenirler.

Etkili bir ısı transferini garanti edebilmek için yumurtalar doğru biçimde yüklenmelidir. Üretici firmaların tavsiye ettiği örnek yükleme modeli aşağıdadır.

Gelişim makinelerinde her embriyonik gelişim devresi için aynı miktarda yumurtanın yüklenmesi hayati önem taşımaktadır. Aşağıda hem kötü hem de iyi bir yumurta yükleme uygulamasına ait örnekler verilmiştir.

Yükleme Uygulaması

Yanlış

Yanlış

Doğru

 
İnkübasyon günü Yumurta miktarı İnkübasyon günü Yumurta miktarı İnkübasyon günü Yumurta miktarı
1 2000 8 4000 1 4000
8 2000 16 4000 8 4000
15 2000 20 4000 15 4000
22 10000 24 4000 22 4000

 

Temizlik ve Bakım

Makineler sürekli çalıştığı için uygun bir temizlik ve dezenfeksiyonla birlikte makinelerin rutin bakımlarının gerçekleştirilmesi oldukça zordur. Bundan dolayı makinelerin boş olacağı zamanı planlamak hayati önem taşımaktadır.

Eğer makine içinde kontaminasyon dolayı yumurtaların patlaması söz konusu ise, kontaminasyonu önlemek için uygun temizlik ve dezenfeksiyon yapabilmek amacıyla söz konusu makineye yükleme yapmaya devam edilmemelidir.

İNKÜBASYON PROGRAMI

Sıcaklık

Kullanılacak olan ısı programı makine özelliğine bağlı olarak değişmektedir. Genel anlamda çoklu yükleme yapılan makinelerde sıcaklık değerleri 37,4-37,5°C (99,3-99,5°F) arasında değişmektedir. Bununla birlikte tünel tipi makineler normal olarak daha düşük sıcaklıklarda 37,0-37,1°C (98,5-98,8°F) çalışırlar.Eğer yumurta boş olan bir makineye yükleniyorsa (örneğin temizlik ve ya bakım sonrası ) ürettiği ısıdan yararlanacak daha yaşlı bir embriyo bulunmadığı için daha yüksek bir sıcaklık değeri ile başlanmalıdır. Bu durumda sıcaklık modeli aşağıdaki gibi olabilir.

Günler Sıcaklık değerleri
İlk yüklemeden 1-3 gün sonra +0,4 °C (0,7 °F)
İlk yüklemeden 2-6 gün sonra +0,2 °C (0,4 °F)
İlk yüklemeden 7-9 gün sonra +0,1 °C (0,2 °F)
10 gün ve sonrası Normal çoklu yükleme sıcaklık değeri

NemHavalandırma

Embriyonun ürettiği karbondioksiti dışarı atmak ve oksijen sağlamak için havalandırma son derece önemlidir. Çoklu yükleme yapıldığında makinedeki karbondioksit seviyesi %0,3 den az olmalıdır. Sıcaklık ve nem kontrolünü zorlaştıracak şekilde fazladan havalandırma yapmaktan sakınılmalıdır. Havalandırmanın sadece makineyi soğutmak amacıyla yapıldığı yerlerde, havalandırmanın düzeyi makineye ve uygulanacak olan sıcaklık modeline bağlıdır.

Çevirme

İlk 18 gün boyunca yumurtalar saat başı çevrilmelidir. 18 günden sonra ise, çevirmenin yumurta üzerindeki hava hareketine katkısına, makine dizaynına ve sıcaklığa bağlıdır. Bazı tünel tipi makinelerde çevirmeyi durdurarak yumurtalar üzerindeki hava hareketini artırmak mümkündür. Bazı durumlarda çıkım üzerine katkısı olduğu da tespit edilmiştir.

Çeviren: Barbaros GÖKÇEYREK

Kaynak: Aviagen teknik bülten-Nicholas Turkey