Kuluçkahane

Etlik Piliç Damızlık Yetiştiriciliğinde Yumurta Odası, Yumurtaların Nakliyesi Ve Kuluçkahanede Dikkat Edilecek Noktalar

Depolama süresinin uzunluğuna gore depolama şartları değiştirilmelidir. Bu durumda depolama süresine gore istenilen nem ve sıcaklık değerleri aşağıda verilmiştir.

Farklı depolama uzunlukları için depolama koşulları

 

Depolama süresi (saat)

Sıcaklık (°C) Nem (%RH) Ön ısıtma süresi (saat)

1-3

20-23 75 4

4-7

15-18 75 8

> 7

12-15 80 12

>13

12 80 18

Depolama süresine bağlı yumurta odası şartlarıYumurtaların üniform soğuması için yavaş ve büyük miktarlarda hava hareketi ve tüm arabalar için aşağıdan yukarıya doğru olmalıdır. Arabada veya viyollerdeki yumurtaların hava hareketini engellememek için duvardan belirli bir mesafede olması gerekir.

Çiftlik deposu, nakliye, kuluçka deposunda yoğunlaşma-terleme riskini en aza indirecek şekilde düzenleme yapılamlıdır.

Yukarıdaki grafik gün içinde yumurta arabasının üst ve alt bölümlerinde görülen sıcaklık değişimlerini gösterir. Bu durum küçük depolarda daha fazla etkilidir. Deponun tek seferde doldurulması ve boşaltılması en idela olanıdır. Sıcaklık farklılıkları yumurtada yoğunlaşmaya ve dolayısıyla kontaminasyonun artmasına neden olacaktır.

Aşağıdaki grafikte ise hem tasnif hem de yumurta odasına doğru şekilde kurulmuş tertibatla gün içi sıcaklık dalgalanmalarının istenilen sınırlar içinde tutulabileceğini göstermektedir.

Sıcaklık ve rutubeti yumurta odasının her tarafına eşit şekilde yayabilmek için yeterli ve uygun hava hareketine gereksinim vardır. Havayı soğutmak/ısıtmak içim klima ve hava hareketini sağlamak için karıştırıcı fan bunun için yeterli olacaktır. Yumurta odasının hacmi arttıkca soğutma kapasitesi ve fan miktarıda artırılmalıdır.

İstenilenden daha fazla hava hareketi söz konusu olduğunda yukarıdaki grafikte olduğu gibi bir durum ortaya çıkar. Sıcaklık dalgalanmaları artmış ve üst tepsilerdeki yumurtalarda en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri arasındaki fark 3°C’ye ulaşmıştır. Hava haraketi yumurta arabalarının üstündeki yumurtalarda çokken alt kısmındaki yumurtalarda çok azdır. Taze toplanan yumurtaların sıcaklığı depo sıcaklığına gelene kadar bekletilmeli ve çiftlikden ayrılmadan önce tartılmalıdır. Bu tartımda tespit edilen ağırlık kaybı yumurta başına 0.5 grdan az. Bakteriler 4 °C nin üzerinde çaoğalmaya başlayacabileceği için deponun temizliğine dikkat etmek gereklidir.

YUMURTALARIN NAKLİYESİ

Soğuk veya sıcak hava şartlarında yumurtaların yoğunlaşma riskinden kaçınmak için mümkün olduğu kadar kısa sürede yumurtaların yüklenmesi ve sevk edilmesi gerekir. Yumurta nakliyesi için kullanılacak araçlar yol durumuna gore sarsıntıyı elimine edecek şekilde dizayn edilmeli ve yeterli büyüklükte olmalıdır. Bununla birlikte özellikle uzun sureli nakliye şartlarında ideal sıcaklık ve nem ve havalandırma değerlerini sağlayabilecek donanıma sahip olmalıdır.

Yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi arabaların alt kısmındaki yumurtalar çiftlikten yüklendiği anda oldukca soğuktur ve ideal depo sıcaklığına 6 saatden fazla bir sürede ulaşabilmişlerdir. Bu şartlar altında arabanın alt kısmındaki yumurtalardan çıkım elde etme şansı azalacaktır.

Barbaros GÖKÇEYREK