Kış Havalandırması

Etlik Piliç Kümeslerinde Kış Havalandırması-Mecburi Havalandırmanın Amacı Ve Çalışma Prensipleri

Kışın kümeslerde yapılan havalandırma ile yazın yapılan havalandırma arasında çok ciddi farklılıklar vardır. Yaz aylarında yapılan havalandırmada fanlar termostata bağlı olarak devreye girer ve hayvanları optimum verim verecekleri sıcaklık aralıklarında tutmayı sağlayacak en yüksek hava hızı ile havalandırma amaçlanmaktadır.

Kış havalandırması; Hayvanları istenilen sıcaklık aralıklarında tutarak kümes içinde ideal hava kalitesini ve nemi elde etmeye imkân verecek en düşük havalandırma miktarında yapılan ve dolayısıyla yakıt tasarrufu sağlayan havalandırma uygulamasıdır.

Kış havalandırmasının amaçları:

  • Amonyak ve karbondioksit gibi zararlı gazları kümesten uzaklaştırmak
  • Hayvanlar tarafında üretilen aşırı ısıyı ve nemi kümesten dışarı atmak
  • Hayvanların ihtiyacı olan oksijeni sağlamak
  • Tozu minimuma indirmek ve en önemlisi bütün bunları en düşük yakıt tüketimi ile yaparak YAKIT TASARRUFU SAĞLAMAK tır.

KIŞ HAVALANDIRMASININ ÇALIŞMA PRENSİBİ

Kış havalandırması temel anlamda kümese giren havanın sıcaklığını artırarak neminin düşürülmesi ve dolayısıyla su tutma kabiliyetinin artırılması esasına dayanır. Çünkü dış ortamdan kümes içine çekilen havanın sıcaklığındaki her 10 C° artış bağıl nem miktarını yaklaşık yarıya düşürür ve dolayısıyla havanın su tutma kapasitesi 2 katına çıkar.

Kış döneImage titleminde kümes dışındaki hava, hem soğuk hem de nem oranı %100’e yakın olduğu için neredeyse doymuş haldedir ve dolayısıyla kümes içindeki havadan ağırdır. Bu haldeki bir havanın doğrudan kümes içine alınması durumunda ağır olan hava kümes içine girer girmez kümes tabanına çökecek ve soğuk olduğu için hem hayvanları üşütecek hem de nem oranı yüksek olduğu için kümes tabanını ıslatarak altlık bozulmasına neden olacaktır.

Bu amaçla, yan duvarlarda bulunan hava giriş menfezlerinden (air inlet ) içeriye giren soğuk ve nemli hava, kümes içindeki fanlaImage titler vasıtasıyla oluşturulan negatif basıncın etkisiyle kümes merkezine kadar çekilerek çatı boşluğunda birikmiş olan sıcak ve kuru hava ile karıştırılır.

Bu sayede hava hem ısınır hem de kuruyarak su tutma kapasitesi artar. Daha sonra fanlar vasıtasıyla oluşturulan hava hareketi ile hayvan seviyesine indirilir. Daha sonra hayvan seviyesindeki kirli ve nemli havayla karışarak hem hayvan seviyesindeki havayı taze hava ile değiştirir hem de kirli ve nemli havayı kendine bağlayarak fanların çalışması ile dışarı atılmasına aracılık eder.

İDEAL KIŞ HAVALANDIRMASI YAPABİLMEK İÇİN TEMEL ŞARTLAR;

  • Dışarıdan içeriye çekilecek havanın kümes merkezine kadar hareket etmesine olanak sağlayacak yeterli kümes içi negatif basınç, KÜÇÜK FANLAR vasıtasıyla oluşturulmalı (Kümes enine bağlı olarak değişmekle birlikte broiler kümesleri için 20-25 Pa yeterli olmaktadır)Hava sadece istenilen noktalardan kümes içine girmeli kapılar, pencereler ve kümesteki çatlaklardan kaynaklanan açıklıklar kapatılarak hava kaçakları önlenmeli
  • Havalandırma ihtiyacı kümes içindeki hayvan sayısına ve canlı ağırlığa göre haftalık olarak önceden tespit edilmeliKümes içinde istenilen negatif basıncı elde etmek için tüm küçük fanların toplam çekim kuvveti ile havanın gireceği toplam açıklığın yüzey alanı (toplam inlet-menfez yüzey alanı) birbirleriyle orantılı olmalı
  • İdeal kış havalandırması için çekim kapasitesi 13.000-17.000m³/saat olan yan duvara veya bacaya monte edilmiş küçük fanlarla birlikte, açıklıkları otomatik kontrol edilebilen ve fanların çalışmasıyla uyumlu açılan yan duvar hava girişleri-menfezleri kullanılmalıdır.
  • Kış havalandırması termostata bağlı değil zaman ayarlı çalışmalı ve kümes içindeki sıcaklık ne olursa olsun mutlaka yapılmaya devam edilmelidir.
  • Canlı ağırlığa göre broilerde kış havalandırması ihtiyacı (Kaynak: Ross 308-Broiler sevk ve idare kitabı)

Image title