Kanatlı Besleme

Kanatlı Yemlerinde Enerji Hesaplama Ve Değerlendirme

Kanatlı yemlerinde enerji hesabı, Metabolik Enerji üzerine dayandırılmıştır. ME hesabı için üretilen bazı formüller mevcuttur:

1.Carpenter and CleggME (Kcal/Kg) = 38 x[ ( 1 x HP) + ( 2,25 x HY) + (1,1 x Nişasta) + (1,05 x Şeker) ] + 53

2.HartelME (Kcal/Kg) = 239 x [( 0,1551 x HP) + (0,1669 x Nişasta) + (0,3431 x HY) + (0,13 x Şeker) ]

3.Larbier and Leclercq ( AT, Genç Kanatlılar)ME (Kcal/Kg) = (35,2 x HP) + (78,5 x HY) + (41 x Nişasta) + ( 35,5 x Şeker)

4.Larbier and Leclercq ( AT, Ergin Kanatlılar)ME (Kcal/Kg)= (37,07 x HP) + (82 x HY) + (39,89 x Nişasta) + (31,1 x Şeker)

Kısaltmalar:HP: Ham Protein HY: Ham Yağ AT: Avrupa Topluluğu

Değerlendirme: Kanatlı yemlerinde enerji hesaplama ve hesaplanan enerjinin değerlendirilmesi konusu çok net veri ler ve sınırlar ile altı çizilen bir husus değildir ve gerek bilimsel ve gerekse akademik düzeyde hep tartışmaya açık bir konudur. Genetik firmaların kataloglarında yer alan enerji değerleri ise daha çok WPSA (European Table of Energy Values For Poultry Feedstuffs, 3rd Edition 1989) da yer alan hammadde enerji hesaplamalarına(her bir hammadde için farklı hesaplamalar gerektirir) dayandırılmıştır.

Yukarıdaki formüller dikkate alındığında broiler başlatma yemlerinden yapılan örnek analizlere göre hesaplanan karşılaştırmalı teorik enerji değerleri aşağıdaki gibidir:

Formüller→ Carpenter Hartel Larbier-Genç Larbier-Ergin
Örnek 1 3014 2823 2812 2825
Örnek 2 3056 2863 2847 2867

Nişasta analizinin hassas yapılması hususu özellikle Hartel yönteminde önem taşımaktadır. Genelde, formül içindeki çarpan katsayılarına bağlı olarak Carpenter and Clegg formülüne göre hesaplanan enerji değerleri Hartel ve diğer yöntemlerden daha yüksek çıkmaktadır. Nişasta analizlerindeki başarı, enerji hesaplamadaki doğruluk payını artıracaktır.

Ancak, günün sonunda hayvanın ihtiyacı olan enerjiyi alıp almadığı ve bu anlamda enerji içeriğinin değerlendirilmesi; normal sevk-idare ve sağlık koşullarına haiz bir kümeste, günlük canlı ağırlık artışı, belirli günlerde canlı ağırlık tartımı v.s aksiyonlar ile daha somut olarak yapılabilir.

Yazan: Seyfi AY