Kanatlı Besleme

GDO’lu Bitkilerin Dünyadaki Üretimi Artmaya Devam Ediyor. 28 Şubat 2011

Avrupada genetiği modifiye edilmiş bitkilerin ekim alanı azalmakta iken, tüm dünyada artış gösterek 1 milyar hektar alana ulaşmıştır.

29 ülkede 15 milyon çiftçi ile GDO’lu üretim alanları 2010 da %10 artış gösterdi.

Sekiz’i GM üretimi yapan Avrupa ülkeleri olmak üzere 10 ülkeden toplanan veriler Uluslar arası Tarım-Biyo-teknoloji uygulamaları servisi (International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications) tarafından yayınlandı. Rapora göre  Rapora göre bu teknolojiyi kullanan çiftçilerin %90 dan fazlası gelişmekte olan ülkelerdeki kıt kaynağa sahip işletmelerdir.  

Amerikanın LiderliğiAmerika 66.8 milyon hektar üretim alanı ile ilk sırada iken onu 25.4 milyon hektar ile Brezilya, 22.9 Milyon hektar Arjantin ve 9.4 milyon hektar ile Hindistan takip etmektedir. Herbisit toleranslı soya fasulyesi 77,3 milyon hektar (%50) ile en çok üretimi yapılan GDO ürün çeşididir. Avrupa da ise MON 18 üretimi (GDO’lu mısır varyetesi) 2010 yılında 91.1 milyon hektar alanda yapılırken bir önceki yıla göre sadece 3000 hektar azalmıştır. Avrupa içinde İspanya en geniş GDO üretim alanına sahiptir.  Çek Cumhuriyetinde düşüşÇek cumhuriyetinde 2010 yılı içinde GDO’lu ekili alan %28 azalmıştır. Ülkede GDO mısır üretimi 2009 yılında 6.480 hektar olarak gerçekleşmiş 2010 yılında ise bu rakam 4.680 hektara düşmüştür. Çek cumhuriyeti tarım bakanlığının yayınlarına göre bu azalmanın ana sebebi GDO’lu mısırın satışında yaşanılan güçlüklerdir. Bakanlık, aslında GDO ürünlerin ekimini desteklemekte, özellikle Amflora patates (GDO’lu patates varyetesi), çiftcilerin karlılıklarını artırıcı bir yol olarak teşvik edilmektedir. Çek tarım bakanlığının açıklamasına göre araştırma yaptığı alanlarda yeni GDO’lu ürünler geliştirilmektedir. GDO’lu ürünlerinin ekimine ilişkin bürokratik engellerin kaldırılması bakanlığın öncelikleri arasında yer almaktadır. Bununla birlikte çiftçiler ve tüketiciler bu endüstriyel propagandanın ağına düşmemektedirler.

Geri kalan ülkelerde de daha az GDO üretimi Diğer 6 avrupa ülkesinin dördünde GDO ürünlerin ekili alanlarında ise Romanya da görülen %75 keskin düşüş başta olmak üzere genel bir düşüş söz konusudur. İspanya— GDO ürünlerin ekili alanı 50.000 ha ve üzeri olan tek Avrupa ülkesi olup bundan dolayı 17 mega Biotek ülkesi olarak adlandırılmaktadır. İspanyada düşüş %11 olarak gerçekleşmiş ve Avrupanın genelinde GDO mısır üretiminde %13 azalma meydana gelmiştir. Polanyada GDO üretimi aynı kalmış Slovakyada ise artış meydana gelmiştir.

Kaynak: International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications http://isaaa.org/resources/publications/briefs/42/executivesummary

Çeviren: Barbaros GÖKÇEYREK