Broiler Üretimi

Mucize Mineral Klor Dioksit

Klor dioksit nedir?

Klor dioksit kimyasal bir bileşiktir ve oksitleyici özelliktedir. Bir klor, iki oksijen atomu içerir. En önemli özelliği oldukça kararsız bir yapıda olmasıdır. Bu özellik klor dioksitin patojenleri öldürmedeki başarısının sırrıdır.

Oksitleyici ajanlar, elektron kaynaklarından kolayca elektron alabilen kimyasal bileşiklerdir. Tüm patojenler, klor dioksite elektron verme eğiliminde oldukları için bu özellik oldukça önemlidir. Bununla birlikte, sağlıklı dokular ve oksijenle beslenen mikroorganizmalar klor dioksitten etkilenmezler.

Image title


 Klor dioksitin Vücutta İşleyişi

Bilindiği gibi doğal mekanizma gereği hem insan hem de hayvan organizmaları enfeksiyonlara karşı oksitlenmeyi sürekli kullanmaktadır. Bununla birlikte kanda bulunan oksijenin normal seviyeleri hastalık durumu söz konusu olduğunda patojenlerin tümünü öldürmeye yetmez. Bu durumda destekleyici olarak ortama klor dioksit vasıtasıyla oksijen göndermek, hastalıklara karşı verilen mücadelede kesin çözümü getirir.

Klor dioksitin kararsız olması patojenlere karşı verilen mücadelede en önemli özelliğidir. Bu özellik klor dioksitin direnç olmadan aynı dozda uzun yıllar kullanılmasını mümkün kılar.

Klor dioksit patojen mikro organizmalarla karşılaştığında onları öldürerek hiçbir zaman hastalık yapacak eşik değeri geçmelerine izin vermez. Bununla birlikte sağlıklı hücreler ve faydalı bakteriler klor dioksitten etkilenmezler.

Tüm mikroorganizmaların hücre duvarından 5 elektron alarak hücrede kapatılamayacak büyüklükte hasar meydana getiren klor dioksit, hücrenin 5 dakika içinde parçalanmasına dolayısıyla ölümüne neden olur.

KLOR DİOKSİTİN AVANTAJLARI

 • Broiler ve broiler damızlık işletmelerinde ölüm oranını %1-3 oranda azaltır.
 • Dönem boyunca saha kaynaklı Salmonella riskini önler.
 • Kanatlı sürülerinin içme suyunda sürekli kullanım halinde antibiyotik maliyetini azaltır.
 • Stabil formda olmasından dolayı jeneratöre gerek olmadan sadece dozaj pompası veya ölçü kabıyla doğrudan kullanmak mümkündür.
 • Demir ve manganezi hızla okside ederek ortamdan uzaklaştırır.
 • Kokusuz olması sebebiyle dezenfeksiyon amaçlı kullanımlarda dezenfeksiyon ekibini rahatsız etmez, kullanıcı dostudur.
 • Stabil formu korazif etkili değildir
 • Kanserojen değildir.

Yoğunluklarına Göre Klor Dioksit Kullanım Miktarları

Ürün Yoğunluğu Sudaki Kullanım Miktarı ml/ton Suda ölçülebilen maksimum Klor Dioksit Miktarı (ppm) Su yorgunluğuna Göre tavsiye edilen doz değeri ppm ClO2 Su Yorgunluğuna Göre kullanılması gereken miktar (ml/ton)
%0.1 100 ml/ton 0.1 0.8 800 ml/ton
%0.3 100 ml/ton 0.3 0.8 260 ml/ton
%1 100 ml/ton 1 0.8 80 ml/ton
%3 100 ml/ton 3 0.8 26 ml/ton
%5 100 ml/ton 5 0.8 16 ml/ton

%3 STABİL KLOR DİOKSİTİN KANATLI SEKTÖRÜNDE KULLANIM ALANLARI

 • Su deposu ve su hatlarının temizliğinde: 1 litre/1 ton su
 • Dönem boyunca içme suyu temizliğinde: 25-50 ml/ton su
 • Kümes ön Yıkama: 5 litre/ton su/1000 m²
 • Kesimhanelerin genel kullanım suyunda: 50 ml/ton su
 • Karkas temizliğinde: 100-150 ml/ton su