Broiler Üretimi

İçme Suyu Dezenfeksiyon ve Sanitasyon Kılavuzu

Bu yazı herhangi bir işleme tabii tutulmamış veya zayıf bir işlemden geçmiş suyun kullanılmadan önce yapılması gerekenlere ilişkin bilgiler vermektedir. Aynı zamanda seyahat edenler veya kırsal kesimde yaşayanlar için temiz su elde etmek amacıyla takip edilmesi gereken yöntemleri de içermektedir. Kaynatmanın haricinde su üzerinde yapılan uygulamalar, suyu zararlı organizmalardan %100 arındırabilmektedir. 

Protozoa - Cryptosporidium

Image title


Cryptosporidium ile bulaşık suyun içilmesi TEHLİKELİDİR ve neticesinde sindirim sistemi rahatsızlıkları (örneğin ishal, kusma, kramplar) görülür; 

İçme suyundaki Cryptosporidium kaynakları ise sudaki insan ve hayvan dışkı kalıntılarıdır.

İçme suyunda Cryptosporidium tamamen veya kısmen yok etme yöntemleri: 

 • Kaynatma (1 dakika) Cryptosporidium yok edilmesinde son derece etkili bir yöntemdir. 
 • Eğer 1 mikron veya daha ince filtre sistemi kullanılırsa (NSF Standartlarında 53 veya 58 dereceli "parçacık tutucu / yok edici" filtre);filtreleme sistemi çok etkilidir.  
 • İodine veya klor ile dezenfeksiyon etkili değildir. 
 • Klor dioksit ile dezenfekte etmek düşük veya orta etkilidir. 
 • Klor dioksit ile dezenfeksiyonla birlikte yukarıda özelliği yazılı olan filtre sisteminin kombine kullanılması Cryptosporidium öldürülmesinde kesin etkilidir. 

Protozoa - Giardia intestinalis (aynı zamanda Giardia lamblia olarakta bilinir

Image title

Giardia ile bulaşık suyun içilmesi ile ortaya çıkacak muhtemel rahatsızlıklar Sindirim sistemi rahatsızlıkları, ishal, kusma, kramplardır.

İçme suyunda Giardia’ nın bulunma kaynakları suya insan ve hayvan dışkısı bulaşmasıdır. 

İçme suyunda Giardia yok etme yöntemleri:

 • Kaynatma (1 dakika) Giardia yok edilmesinde son derece etkili bir yöntemdir. 
 • 1 mikron veya daha ince filtre sisteminin (NSF Standartlarında 53 veya 58 dereceli "parçacık tutucu / yok edici" filtre);kullanılması çok etkilidir.  
 • İodine veya klor ile dezenfeksiyonu düşük veya orta etkilidir.  
 • Klor dioksit ile dezenfeksiyon yüksek etkilidir.

Klorin dioksit ile dezenfeksiyonla birlikte yukarıda özelliği yazılı olan filtre sisteminin kombine kullanılması Giardia mikrobunun öldürülmesinde kesin etkilidir.

Bakteri - (Örneğin, Campylobacter, Salmonella, Shigella, E. coli)

Virüsler - (Örneğin, enterovirus, hepatit A, norovirus, rotavirus) 

Virüs ile bulaşık suyun içilmesi, sindirim sistemi rahatsızlıklarına (örneğin ishal, kusma, kramplar) ek olarak hepatit ve menenjite sebep olabilir. 

İçme suyunda virüsler, insan ve hayvan dışkısı kalıntıları ile bulaşabilir. 

İçme suyunda virüsleri yok etme yöntemleri: 

 • Kaynatma (1 dakika) virüslerin yok edilmesinde son derece etkili bir yöntemdir. 
 • Filtre sistemleri virüsler üzerinde etkili değildir;
 • İodine ve klor kullanılması virüslerin öldürülmesinde yüksek etkiye sahiptir. 
 • Klor dioksit kullanılması virüslerin öldürülmesinde yüksek etkiye sahiptir. 
 • Klor dioksit, klor veya İodine ile yapılan dezenfeksiyonun virüslerin öldürülmesinde kesin etkisi söz konusudur. 

ÖNEMLİ

 • Kaynatma yöntemi zararlı organizmaları öldürmek için etkili bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Su kaynamaya başladıktan 1 dakika boyunca kaynatmaya devam etmek suretiyle muamele edilmelidir. Eğer bulunan bölgenin rakımı 2000 metreden yüksek ise kaynatma işlemi 3 dakika yapılmalıdır. 
 • Filtreleme yöntemi filtrenin geçirgenliğine, kontaminasyon seviyesine, kontaminasyonun parçacık büyüklüğüne, bağlı olarak değişmekle birlikte birçok zararlı mikro organizmanın sayısının azaltılmasında kullanılabilir. Bununla birlikte filtreyi üreten firmanın tavsiyeleri takip edilmelidir. Sadece kimyasal dezenfektan matrisi içeren filtreler bazı virüslere etkili olacaktır. 
 • Dezenfeksiyon, mikroorganizmaların zararlarını azaltmak için kullanılır. Bununla birlikte temas süresi, dezenfeksiyon yoğunluğu, su sıcaklığı su bulanıklığı, su Ph değeri ve birçok faktör kimyasal dezenfeksiyonun etkinliğini değiştirebilir. Etki süresi ve dezenfektanın yoğunluğu üretici firmaya ve ürünün zararlı mikroorganizmayı öldürme gücüne bağlı olarak değişir. Bu faktörlere bağlı olarak istenilen etki %100 elde edilemeyebilir bu durumda üretici firmanın verdiği tavsiyelerin takip edilmesi faydalı olacaktır.
 • Eğer su kaynatma yöntemi mümkün değilse, suda filtre ve dezenfektanın birlikte kullanımı en etkili yöntemdir. 

Yukarıdaki zararlı mikroorganizmalara karşı başka yöntemler de etkili olabilir: 

 • Ultraviyole ışık (UV Light) bazı zararlı mikroorganizmalara karşı kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde en yüksek patojen öldürme gücü elde edebilmek için sudaki düşük bulanıklık, yeterli etkileşim gücü ve yeterli uygulama süresine ihtiyaç duyulduğu için etkili bir ön filtreleme sistemi gereklidir. 
 • Klor bakteri ve virüsleri öldürmede yüksek etkili iken özellikle Giardia üzerinde zayıf etkilidir. Üretici firmanın kullanım tavsiyelerine uyulmalıdır. 

Önemli: İyotlu bileşiklerle arındırılmış suyun hamileler, tiroit problemi olan kişiler veya tiroide karşı duyarlı olanlar tarafından, kullanılması sakınca yaratabilir. 

Kaynak: http://www.cdc.gov/healthywater/drinking/travel/backcountry_water_treatment.html

Çeviren: Barbaros Gökçeyrek