Broiler Üretimi

Etlik Piliçlerde Karkas Kompozisyonu ve Etkileyen Faktörler

Kesim işlemi süresince parçalama ve kemikten ayırma ile randımanın doğru bilinmesi etkilibir üretim planlaması açısından hayati önem taşır. Karkas bileşenlerini canlı ağırlık, cinsiyet,bir dereceye kadar da yemleme programı ve kullanılan yemin besin madde içeriği etkiler.Modern broiler hatları uzun süreden beri göğüs eti veriminin artması için geliştirilmekte vebu nedenle göğüs etinin tüm karkasa oranında ciddi bir artış görülmektedir. Benzerağırlıklarda dişi ve erkek broiler benzer parça oranlarına sahip olsa da genelde dişilerinbroilerin göğüs eti verimi çok daha yüksektir. Bununla birlikte, dişiler 2,0 kg canlı ağırlıktansonra daha fazla yağ depolama eğiliminde oldukları için erkek ve dişiler aynı rasyonlabeslendiklerinde, yenilebilir et oranı erkek broilerde daha fazla olacaktır.

Image title

Enerji: Protein oranı: Karkaskompozisyonu üzerine en büyüketkiye sahip olan besin maddeleri,enerji ve ham proteindir. Yüksekenerjili rasyonla beslenen hayvanlar,yüksek proteinli beslenen hayvanlaragöre daha yağlı olurlar. Bu durumdaenerji ve protein oranındakidengenin çok önemli olduğugörülmektedir. Eğer Enerji tüketimiproteine göre fazla ise hayvanlardaha fazla yağlanacaktır. Dolayısıyladüşük yağ oranına sahip karkas eldeetmek için enerjiye göre daha fazla miktarlarda proteinle yemlemek gerekmektedir. Bununlabirlikte, karkasta istenilen düşük yağ seviyesini elde etmek için kullanılacak olan proteinseviyesi ekonomik olmadığı için pratik kullanımda pek tercih edilmez. Karkas kompozisyonu üzerine enerji seviyesi veya rasyon proteinin etkisini incelerken, özelbazı durumların karkası meydana getiren parça oranlarını değiştirmesinden dolayı bu konudatam bir görüş birliği mevcut değildir.Karkasın yağ içeriği büyük ölçüde beslenmeden etkilenir. Hayvan tarafından ne kadar fazlaenerji tüketilirse, yağ birikimi o kadar fazla olur. Endüstride kullanılan rasyon enerji veprotein seviyelerinin normal seviyeleri aşması durumunda yağ ve protein oranları % 3–4oranında değişebilir. Karkas yağ oranında % 3’lük bir artış karkas proteininde % 3’lük birazalmayı da beraberinde getirir ve ayrıca bunun tersi durumda geçerlidir.

Şekil 1: 2.5 kg canlı ağırlığındaki bir broilerden karkas bileşenleri

Image title

Parça oranları aslında canlı ağırlığa göre değişir. Canlı ağırlık artışına bağlı olarak karkasınprotein oranında azalma yağ oranında ise artma meydana gelecektir (Şekil 2).

Cinsiyetin etkisi

Şekil 2: Değişik canlı ağırlıktaki erkek broilerde karkasın kimyasal içeriği

Image title

Tablo1: Farklı canlı ağırlıktaki erkek broilerin karkas ağırlığı ve parça oranları (% karkasağırlığı)

Image title

Tablo2:Farklı canlı ağırlıktaki dişi broilerin karkas ağırlığı ve parça oranları (% karkasağırlığı)

Image title

İnsan beslenmesi ile ilişkisinden dolayı karkas yağı niteliğinin düzenlenmesi giderek önemkazanmaktadır. Ticari yumurta üretiminde olduğu gibi rasyonun yağ asidi profili, karkasın yağasit içeriği üzerinde direkt bir etkiye sahiptir (Tablo 3).Yemde kullanılan yağın çeşidiTablo 3: Dişi broilerin yağ asidi içeriği üzerine 28–48. günlerde hayvansal yağ, ayçiçeği yağı veketen yağı ile yemlemenin etkisi (toplam yağın %’si)

Image title

Crespo ve Esteve-Garcia (2002)’den uyarlanmıştır*Doymuş yağ* Doymamış yağBu çalışmada kullanılan ek yağ seviyesi ticari uygulamada kullanılandan daha yüksek olsa dayine de rasyonda kullanılan yağın doygunluğu ile vücutta depolanan yağın doygunluğuarasında açık bir ilişki mevcuttur.Sağlıklarına dikkat eden tüketici kitlesi için niş ürünlerin üretilmesi açısından toplam omega3yağ asidi miktarı ve linolenik asit bileşenleri olan EPA ve DHA önemlidir. Bu uzun zincirliomega–3 doymamış yağ asitleri balık yağı ve keten tohumu gibi yemlerde ekonomik birşekilde bulunur.Çeviren: Dr. Dilek GÖKÇEYREKKaynak: Ticari kanatlı besleme 3 S.Leeson, D.Summers