Broiler Üretimi

Etlik Piliç Üretiminde Canlı Yakalama Ekibi ve İkinci Kalite Etler

İkinci kalite etlerin dünya kanatlı sektörüne maliyeti milyonlarca doları bulduğu gibi aynı zamanda etlerin tüketime sunulumamasından dolayı da gıda kayıbı söz konusudur.

Araştırmacıların yaptığı çalışmalar ve pratik tecrübelere göre ikinci kalite etlerin üçte biri kümeslerdeki üretim esnasında meydana gelmekte, yine üçte biri kesim öncesi süreç diye adlandırılan yüklemeye hazırlık, yem çekme, canlı yakalama ve nakliyeden, diğer üçte birlik kısmı ise kesimhanenin doğrudan kendisinden kaynaklanmaktadır. Kesim öncesi uygulamalar dikkate alındığında, canlı yakalama uygulamaları broilerin fiziksel bütünlüğünün korunmasında önemli bir role sahiptir.

Herkes tarafından bilinmektedir ki, kesim ağırlığına gelmiş broilerin kesimhaneye götürülmek üzere yakalanması ve taşınması gerekir. Her ne kadar bu iş için birtakım mekanik teknolojiler mevcut olsa da bu çözüm yöntemi hem pahalı hem de hantaldır. Dolayısıyla elle yapılan canlı yakalama halen en yaygın kullanılan yöntemdir. Bu yüzden canlı yakalama ekipleri tüm dünyadaki çoğu entegrasyonlar için broileri yakalamak amacıyla kullanılan en pahalı kaynaktır.  

Yakalama ekibinde çalışan insanların entegrasyon açısından öneminden ziyade, aynı zamanda pazar ağırlığına gelmiş broileri taşıyan, kümeste, yüklemede ve kesimhanede canlı broilerdeki zararları önlemek için nihai sorumluluğa sahip kişiler olduklarını bilmek gerekir - Dolayısıyla yakalama ekibinin eğitilmesi ve ekipler arası uyumun sağlanması çok önemlidir.

Çoğu şirketler kendi yakalama ekiplerini sahip değildirler ve bunun için bu işle uğraşan fason bir firma ile çalışırlar. Bu ticari ilişkide ise maliyet birincil kriterdir ve dolayısıyla yakalama ekibi için personel alınırken herhangi bir ön koşula dayanmadan işcilerin sadece fiziki kapasitesi dikkate alınır. Ayrıca çoğu zaman yakalama ekibinde çalışan işciler başka hiçbir alternatifi olmadığı için  bu işi kabul eden kişilerden oluşur. 

Genelde kötü çalışma saatleri, zor ve cazip olmayan işe ek olarak kazanılan düşük ücret ve sosyal haklar hatta çoğunlukla bu iş için özel kıyafetlerin bile olmaması sıklıkla öne çıkan sorunlardan bir kaçıdır. Çoğunlukla sert ve kaba ekip şefleri yakalama ekibindeki işcilerin hayatlarını daha çekilmez hale getirmektedir. Dolayısıyla tüm bu olumsuzlukların yapılan işin kalitesine olan negatif etkisini tahmin etmek hiçte zor olmayacaktır. .

Günde ortalama 2.5kg canlı ağırlıkta ve 250.000 broiler kesimi yapan bir entegrasyon,  günde yaklaşık 625,000 US dolarlık ekonomik değeri kesimhaneye taşımaktadır. Bu kadar büyük bir ekonomik varlığı böyle koşullar altında çalışan ve günde sadece 10-20 US dolar kazanan insanların eline teslim etmek biraz çılgınlık gibi gelmiyormu? 

Eğer canlı yakalamadan kaynaklı ikinci kalite etlerin oranını düşürebilirsek her yıl milyonlarca dolar tasarruf söz konusu olacaktır. Dolayısyla firmalar sadece kendi önceliklerinden dolayı değil aynı zamanda yapılan işin devamlılığı açısından da, canlı yakalama ekipleri oluşturlurken önceliklerini ve stratejelerini tekrar gözden geçirmelidir

Çeviren: Barbaros GÖKÇEYREK

Kaynak: http://www.animalagnet.com/profiles/blogs/the-downgrades-and-the

Fabio G. Nunes: Poultry Processing Consulting in Brazil and Latin America, focusing on the optmization of poultry companies'processing chains,

Image title