Broiler Üretimi

Etlik Piliç Kümeslerinde Altlığın Islanması ve Muhtemel Sebepleri

Etlik Piliç Kümeslerinde Islak altlık probleminin sebepleri

Altlık kalitesinde meydana gelen bozulmalar öncelişkle karkas kalitesine verdiği zararlardan dolayı özellikle kış aylarında çok ciddi ekonomik kayıplara neden olmaktadır. 

İdeal olarak altlıkta nem oranı %25 olmalıdır.

Nipel kalitesi: Özellikle 5 yıldan daha uzun süredir kullanılan nipellerin mutlaka gözden geçirilmesi gerekir. Normalde broiler kümeslerinde nipellerin dakikada vermesi gereken su miktarı yaklaşık olarak Hafta yaşı*7+35 (yaz aylarında 15-20 ml daha fazla) şeklinde hesaplanır. Bu durumda 6 haftalık broyler kümesindeki niplellerin dakikada vermesi gereken su miktarı kış aylarında 77ml yaz aylarında ise 92-97 ml civarında olmalıdır.   

Kümes içinde üniform hayvan yoğunluğu: Genelde yaz aylarında, fan diplerinde yeterli hava akımı olmadığı için hayvanlar daha serin olan soğutma peteklerinin olduğu yerlere doğru hareket ederler. Dolayısıyla soğutma peteklerine yakın bölgelerde çoğu zaman hayvan yoğunluğu 35-40 hayvan/m² kadar rahatlıkla çıkabilmektedir. Bu durumda hayvanlar arasındaki fiziki alan son derece yetersiz olduğu için, yeterli hava akımı olsa bile hayvan seviyesinde amonyağı uzaklaştırmaya ve altlık üzerindeki nemi kurutmaya yetmeyecektir. Bunu engellemek için soğutma peteklerinin olduğu bölgeye 6-8m yakın bir yerden 50-60 cm yüksekliğinde tel bölme ile yapılan ayırma işlemi hayvan yoğunluğunun kontrol altına alınmasına yardımcı olacaktır. Bu uygulama için en uygun zaman 2. Hafta içi veya sonudur.

Image title


Sürünün sağlık durumu: Özellikle koksidiyoz ve enterit enfeksiyonları barsak problemlerine ve ishallere sebep olacağı için sulu dışkı vasıtasıyla dolaylı olarak altlığın ıslanmasına sebep vereceklerdir.

Altlığın asidin yanısıra mikrobiyal ve enzimatik ürünler ile muamelesi altlıktaki amonyak oranını ve bakteriyel çoğalmayı engelleyebilmektedir.

Bağırsak parazitleri(şerit ve kurtlar): Bağırsak duvarına verdikleri harabiyet nedeniyle besin maddelerinin sindirimini engeller ve dışkı ile bu maddelerin dışarı atılmasına sebep olurlar

Viral Enfeksiyonlar(Viruslar): Reovirus, adenovirus, parvovirus, enterovirus, koronavirus gibi bir çok virus sindirilmemiş yem sorununa neden olabilir

Bakteriyel Enfeksiyonlar: Bu tip durumlarda viral yada koksidiyal enfeksiyonlarla birlikte sekonder bir enfeksiyon olarak gelişebilir. Clostridial enteritis başlıcalarındandır

Altlık sıcaklığı: Sıcaklığın mikrobiyal faaliyetler üzerindeki etkisi açıktır. Atlık sıcaklığının 18-20 °C  olması amonyak üreten mikrobiyal  faaliyetlerde çok ciddi azalmaya sebep olacaktır. Altlığın yaklaşık 1cm üzerinden altlık sıcaklığı ölçülmelidir. Ergin hayvanlarda atlık sıcaklığının 27 °C  ve üzeri olduğu durumlarda altlıktaki aşırım mikrobiyal faaliyetten dolayı amonyak üretimi çok hızlanacaktır. Altlık sıcaklığının kümes içi sıcaklık değerinden 5 °C  fazla olması, altlıkta bakteri faaliyetinin çok yüksek olduğu ve neticesinde ısı açığa çıktığı anlamına gelmelidir.

Besleme ve yem kaynaklı muhtemel sebepler

  1. Rasyonda bulunan yüksek tuz miktarı: Hayvanların normalden yüksek su tüketimiyle kendini gösterir
  2. Antibesinsel Faktörler: Soya ve ürünlerinde üreaz aktivitesinin çok düşük yada çok yüksek olması sindirimi olumsuz etkiler.
  3. Niteliksiz ve acılaşmış yağlar: Oksidasyonu yüksek ve acılaşmış yağlar, sindirimi ve pigmentasyonu önler.
  4. Mikotoksinler: T2, Ochratoxin A ve aflatoxin bu problemde daha belirgin bir etki gösterir
  5. Biyojenik aminler:Bitkisel ve fakat özellikle hayvansal kaynaklarda ısıl işlem sırasında oluşan, histamin, gizzerosin gibi biyojenik aminlerin yüksek dozları
  6. Su Kalitesi: İçme suyunun kanatlılar için gerekli nitelikleri taşıyor olması gerekir
  7. MAS (Malabsorbsiyon Sendromu): Viral etkenli bir sendrom olup, bacaklarda solukluk ve tüylenmenin gecikmesi ve bodur kalan hayvanlarla karakterize edilir

Yazan: Barbaros GÖKÇEYREK

Image title