Broiler Üretimi

Etlik Piliç-Broiler Üretiminde Önemli Rakamlar

Kazançlı bir Etlik piliç yetiştiriciliği için belirli uygulamaların yerine getirilmesi gerekir. Bu uygulamaların bazıları civcivler kümese gelmeden önce yapılması gerekirken bazıları ise civcivlerin kümese yerleştirilmesinden sonra yapılmalıdır. Başarılı bir broiler yetiştiriciliği için;

  • Sağlıklı bir anaçtan gelen uygun kalitede civciv
  • İstenilen şekilde temizlenmiş ve hazırlığı yapılmış broyler kümesi
  • İhtiyaç duyulan besin maddelerini içeren uygun fiziksel kalitede yem
  • Sürünün uygun sevk ve idaresi

İdeal yumurta ve civciv ağırlığı

En önemli nokta yumurtaların temiz olması ve basım ağırlığıdır. Broyler sektöründe tavsiye edilen en düşük yumurta ağırlığı 50 gramdır. Tablo 1’de sürü yaşı ile yumurta ağırlığı arasındaki ilişki gösterilmiştir. Eğer damızlık yumurta üretimi ihtiyacın altında ise 45-50 gram arası ya da şekilsiz yumurtalar da basılabilmektedir. Ancak bu yumurtaların basımı diğerlerinden ayrı olmalı ve çıkan civcivlerin gideceği kümeslerde sürü sevk ve idaresine çok daha fazla dikkat edilmelidir.

Yumurta büyüklüğü ile civciv ağırlığı arasında doğrudan bir ilişki vardır. Yumurta büyüklüğüne paralel olarak civciv ağırlığı da artmaktadır. Yumurta ağırlığının %66-68’i İnkübasyon sonrası civciv ağırlığına dönüşmelidir. Bu oranın elde edilmesi için gelişim ve çıkım makinelerinin istenilen şekilde çalışması ve yumurtadaki nemin doğru zamanda ve miktarda kaybedilmesi gerekir. 

Tablo 1. Etlik Piliç Anaç yaşına göre yumurta ve civciv büyüklükleri

Parametreler Yumurta Ağırlığı (g) Civciv Ağırlığı (g)
Minimum yumurta ağırlığı 50 34
35 hafta yaş 61 41
45 hafta yaş 65 43,5
55 hafta yaş 68 45,5
64 hafta yaş 70 47
Ortalama 66 44

 

ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRİCİLİNDE ÖNEMLİ NOKTALAR

0-7 gün: Civciv dönemi bakım Talaş sıcaklığı: 28-30°CKümes sıcaklığı: 31-33 °CCivciv suluğu ve yemliği-miktar ve yerleştirme düzeni Civciv bölmesinde en az %25 kâğıt kullanımı Kursak doluluğunun kontrolü-hedef 24 saat sonunda tüm civcivlerin yem ve su tüketmeleri72 saat hedef ağırlık: 85-90g olmalı7.gün canlı ağırlık: 180 g olmalıİlk hafta ölüm oranı ideal olarak %0.6-0.8 olmalı 

7-28 gün: Büyümenin idare edilmesi ve kontrolüYemlik ve suluk yönetimiAşıların uygun şekilde yapılması ve haftalık hedef ağırlıkların elde edilmesiHaftalık %1-2 tartımlar ve üniformite-kayıt edilmesiYemin fiziksel özelliği-tozluluk oranıYerleşim sıklığı 28- kesim: Kümes içi çevresel şartların kontrolüKümes içi ideal sıcaklık değerinin elde edilmesiHavalandırma ve yerleşim sıklığıSeyreltmeYükleme öncesi yem kesimi

ETLİK PİLİÇ KÜMESLERİNDEKİ EKİPMAN KULLANIMI

Nipel Kullanımı: Yüksek akışkanlı nipeller dakikada 80-90ml su verebilmektedir ve bu tip nipellerde 12 adet broiler için 1 adet hesaplanır.  Düşük akışkanlı nipeller ise dakikada 50-60 ml su vermektedirler ve 10 adet broyler için 1 nipel olarak hesaplanmalıdır.

Kümeste kullanılacak su tankı kapasitesi: Her türlü kötü ihtimaller dikkate alınarak 48 saatlik ihtiyacı karşılayacak şekilde kümeslerde kullanılacak su deposunun kapasitesi belirlenmelidir. İhtiyaç miktarı dikkate alındığında ise 2300 m² bir kümes için;İçme suyu: 40 ml/dakikaSisleme: 30 ml/dakikaSoğutma petekleri: 30 ml/dakika Toplam: 100 ml/dakika su tankına gerek vardır.

Yemlik miktarı: 33 cm çaplı tabak yemlikler dikkate alındığında 60-70 broyler için bir tabak yeterli olacaktır. Bununla birlikte kümes genişliğine göre kullanılacak yemlik hattı sayısı farklılık gösterecektir.

Kümes Genişliği   Yemlik Hattı Sayısı
12m ye kadar   2 hat
13-15 m   3 hat
16-20m   4 hat
21-25 m   5 hat

 

Yem silolarının kapasitesi ise sürünün en az 5 gün ideal olarak 7 günlük yemine eşit olmalıdır. Bakteri ve mantar bulaşmasını engellemek için silolar su sızdırmaz olmalıdır. Acil durumlarda yemin değiştirilmesi, yemin çekilmesi veya antibiyotik uygulanmasının zorunlu olduğu durumlar dikkate alındığında her kümes için 2 adet yem silosu kullanılmalıdır. (Kaynak: Cobb broiler sevk ve idare kitabı)

Havalandırma sistemi: Sistem kış, geçiş ve yaz havalandırması yapabilecek şekilde tasarlanmalıdır.

Image title


Kış havalandırması: Yan duvar veya bacalarda kullanılan küçük fanlar ve bunlarla birlikte devreye giren yan duvar hava klapeleri,

Geçiş havalandırması: Kış havalandırması ile birlikte toplam tünel fan kapasitesinin %30-40’ı kadar tünel havalandırma,Yaz havalandırması: Tünel fanlar ve soğutma petekleri kullanılmalıdır.   

 İyi kalitede yem. 

Image title

Eğer mümkünse civciv döneminde iyi kalite Krambıl yem kullanılmalıdır. Daha sonra kısa kesilmiş pelet ve ardından tam pelet yeme geçilebilir. Krambıl yem tüketimini tetikler ve daha az yem zayiatı gerçekleşir. Bir broiler civcivi ilk 7 gün boyunca en az 150 gram yem tüketmelidir. Aşağıdaki tabloda yemin pelet oranına ile canlı ağırlık ve FCR arasındaki ilişki verilmiştir. ( Kaynak: Broyler sürülerinde yemin fiziksel kalitesinin sürü performansına etkisi,Ross Bülten)

Her + % 10 luk PDI (Pelet Sağlamlık Endeksi=Pellet Durability Index) artışı broyler performansında günlük + 1gram canlı ağırlık anlamına gelir. (Seminer, Simon Parker)

Broiler Haftalık Canlı Ağırlığı ve Günlük Ortalama Canlı Ağırlık Artışı

Günümüz broylerini dikkate aldığımızda 42 gün içinde ilk gün canlı ağırlığının 50 katına ulaşabilen başka bir canlı yoktur. Bu değerin elde edilebilmesi için haftalık canlı ağırlık kontrollerinin çok iyi yapılması ve hedef değerlere ulaşılması gerekmektedir. Broylerler için Haftalık canlı ağırlık değerleri hem Ross 308 hem de Cobb 500 için verilmiştir.

Tablo 2. Etlik Piliçler için haftalık canlı ağırlık artışları

Yaş (gün) Hedef Canlı ağırlık FCR Hedef Canlı ağırlık FCR
0 42      
7 182 0,88 164 0,85
14 455 1,149 430 1,059
21 874 1,315 843 1,261
28 1412 1,462 1,397 1,446
35 2021 1,607 2017 1,611
42 2652 1,751 2626 1,76

 

Günlük ortalama ağırlık artışları istenilen büyüme için önemli bir göstergedir. Normal şartlar altında bir broiler günde ortalama 62 -63 g canlı ağırlık alma kapasitesine sahiptir. Ortalama günlük ağırlık artışı her hafta için aynı değildir ve yaşa ve cinsiyete göre değişir. Tablo 3’te ise 1-49 günler arası haftalara göre ortalama günlük canlı ağırlık artışları gösterilmektedir.

Tablo 3. Etlik Piliçler için haftalara göre günlük canlı ağırlık alma potansiyelleri

Yazan: Barbaros GÖKÇEYREK

Image title