Broiler Üretimi

Broiler Sürülerinde Düzenli Canlı Ağırlık Ölçümünün Önemi ve Otomatik Tartım Cihazları

Platformlu tartılar

Bunlar genelde metal bir platformdan ibarettir ve altlığın üzerinde belli bir yükseklikte durur. Bir kablo ile kontrol kutusuna bağlıdır. Her tartımda sadece bir broiler tartar ve platforma yapışan altlık artıkları vs den dolayı boş iken otomatik olarak kendi darasını alır.

Tartım değeri günlük olarak tanımlanan canlı ağırlık değerlerinin belli bir oranda alt ve üst sınırları içinde olmalıdır. Örneğin; eğer aynı anda iki hayvan platforma çıkmışsa ve ölçülen değer, tanımlanan ağırlık aralıklarının dışında kalmışsa ölçülen değer geçersiz olarak tanımlanır. Bu tip otomatik tartım cihazları ortalama canlı ağırlık değeri bakımından kabul edilebilir doğrulukta sonuç verirler.

Platform tartıların dezavantajları:

Bir sonraki broiler tartılmadan önce, platform mutlaka boş olmalıdır. Dolayısıyla eğer birden fazla broiler aynı anda platform üzerine çıkmış ise tamamı terk etmeden tartım gerçekleşemez. Elektronik cihaz, platform ve güç kaynağı hemen altlığın seviyesinde olacağı için amonyak ve nemden dolayı elektronik cihazda tartım hataları gerçekleşebilir.Kontrol kutusu ve tartım platformu arasında kablo olacağı için kablonun zarar görme ihtimali olabilir.

Image title

Askı Tartılar

Bunlar oldukça farklı prensipte çalışırlar. Tavana asılmış, yaklaşık 50 cm çaplı tartı platformu, yükleme hücresi ve kontrol kutusundan oluşur. Platform kümes merkezine sabitlenmiş vaziyettedir ve kümesin her tarafından gelen birden fazla hayvanın aynı anda platforma çıkmasına ve ağırlıklarının ölçülmesine olanak tanır. Öncekinde olduğu gibi, hayvan inmeden önce ve sonra tartılarak kayıt edilir ve bu değerin önceden girilen aralıklar arasında olması gerekir. Yani eğer iki hayvanda aynı anda inerlerse herhangi bir tartım yapılmaz. Ağırlık farkları dikkate alındığı için platforma yapışan altlık veya çamur sorun teşkil etmez.

Avantajları

- Yer tartımlarına göre çok daha fazla hayvanı çok daha doğrulukla tarttığı için canlı ağırlıklar daha doğrulukla tahmin edilebilir. - Broilerler daha yüksek bir platforma çıkmayı daha fazla sevdikleri için platformun üzeri her zaman doludur. - Elektronik cihaz ve yükleme hücreleri tavanda olduğu için amonyak ve nemden korunaklıdır. - Kablolar daha az zarar görür.

Image title


Dezavantajları

- Kantarın toplam ağırlığı oldukça yüksek olduğu için tavana oldukça dikkatli tutturulması gerekir. - Kurulum maliyeti fazla olabilir.

TARTIM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sürüdeki tüm broilerler aynı ağırlıkta değildir. Normal bir sürüdeki broilerlerin %70’i sürü ortalamasına yakın iken %15 broiler, sürü ortalamasının altında ve %15 broiler grubu ise sürü ortalamasın üzerinde olacaktır. Aşağıdaki şekilde karışık bir broiler sürüsünde cinsiyete ve canlı ağırlığa göre sürü canlı ağırlık dağılımı görülmektedir (Kaynak: Ross 308 broiler el kitabı )

Image title

 

Dolayısıyla yukarıdaki dağılıma bakıldığında doğru canlı ağırlık tahmini yapabilmek için tartılması gereken en düşük hayvan sayısı sürü üniformite değerine bakılarak aşağıdaki gibidir. (Kaynak: Ross 308 broiler el kitabı)

Sürü Üniformitesi Tartılacak hayvan sayısı
Üniform (%8 CV veya %80 üniformite) 61
Orta düzeyde üniformite (%10 CV) 96
Kötü üniformite (%12 CV) 138

SONUÇ

Genetik seleksiyonlar neticesinde artan canlı ağırlık kapasiteleri, broiler sürülerinin çok daha yakından ve anlık takip edilmelerini zorunlu kılmaktadır. Kesim yaşının azalmasına paralel olarak herhangi bir problem durumunda müdahale edebilecek zaman artık çok daha kısadır.

Bu durumda kendimize kritik noktalar için alarm seviyeleri koymak, bunları sürekli takip ederek kayıt altına almak ve her şeyden önemlisi ekonomik zarara uğramadan önce problemleri tahmin edebilmek ve zamanından müdahale edebilmek gerekmektedir.

Sürü ile ilgili yeterli bilgi ve veri yoksa sürüyü istenilen şekilde yönetebilmek mümkün olmayacaktır. Bunun için sürünün canlı ağırlığı, günlük canlı ağırlık artışı, yem tüketimi ve su tüketimine ilişkin bilgilerin bilinmesi ve seyrinin takip edilebilmesi hayati önem taşımaktadır.

Doğru ve yeterli veri akışı, sürünün mevcut durumu ile hedef değerler arasında bir fark oluşuyorsa erken müdahale ve doğru ağırlık değerine dönebilmek için fırsat verir.

Sürüye ait yeterli veriler yoksa problemlere müdahale için çok geç kalınacak ve bunun ekonomik bedeli ise muhtemelen çok ağır olacaktır.

Otomatik tartım cihazı üreticileri

Tarımar – Türkiye : www.tarimar.comVeit elektronik-Çek cumhuriyeti: http://www.veit.cz/Weltech International ltd-İngiltere: http://www.weltech.co.uk/SKOV- Danimarka : www.skov.com

Derleme: Barbaros GÖKÇEYREKKaynak: Opticon Agri SystemsRoss 308 Broiler el kitabı

Ensure broiler profitability by regular weighing Dr Eric Guinebert-Veit Electronics