Broiler Üretimi

Broiler Kesimhanelerinde Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri

Broiler kesimhanelerinde iş akışı.

  • Yakalama ve canlı nakliyesi
  • Canlı kabul, Bekletme ve Canlıların boşaltılması
  • Bayıltma, Kesim ve Kan akıtma
  • Haşlama ve tüy yolma
  • İç çıkarma
  • Soğutma ve paketleme

Canlıdan kaliteli et üretimi, etkili olarak yapılması gereken bir dizi çalışmayı ve özellikle temizlik anlamında özel bazı tedbirleri gerektirir. Broilerler kesilmeden önce, yakalanmalı, kafeslere konulmalı, taşınarak kesimhaneye getirilmeli ve kesilmek üzere boşaltılarak askılara takılmalıdır. Kesimhanenin içinde ise broilerler, asma, bayıltma, kan akıtma, tüy yolma, iç alma, kontrol, soğutma, tasnif, paketleme ve sevkiyat olmak üzere değişik noktalardan geçerler. Kesimhane süreci ve broiler üretimin karmaşıklığından dolayı birçok faktör, karkas randımanını, karkas üniformitesini ve şirketin genel karlılığını değiştirebilir.

Karkas kalitesini düşüren sebepler ve üretim kayıpları, hastalıklardan, kesim öncesi canlının zarar görmesi, kullanılan ekipmanların ayarının yanlış yapılması ve kesim süreci boyunca yapılan hatalardan meydana gelebilir. Bu yazı, kesim süresince karşılaşılan problemleri dikkate alarak karkaslardaki kalite kayıplarının önlenmesinde kesimhane sorumlularına yardımcı olmayı hedeflemektedir. Tablo 1-3 ise, kesim süreci esnasında görülen problemlerin çözüm yollarının tespiti ve muhtemel çözüm yollarını göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

Broiler Kesimhanelerinde Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri

Broiler Kesimhanelerinde Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri

1 MB

Broiler Kesimhanelerinde Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri

İndir