Broiler Üretimi

Anaç Yaşı ve Yumurta Ağırlığının Kuluçka Özellikleri, Civciv Kalitesi, ve Etlik Piliç Performansına Etkisi

Bu çalışmanın amacı damızlık sürü yaşı ve yumurta ağırlığının kuluçkalık yumurta özelliklerine, döllülüğe, kuluçka randımanına, satılabilir civciv oranına ve Cobb 500 damızlık ırkını kullanarak broiler performansına olan etkilerini tespit etmektir.

Her biri için damızlık kaynağı aynı olacak şekilde 3 farklı ağırlık (hafif, orta, ağır) grubuna ait kuluçkalık yumurtalar 29 ve 59 haftalık anaç yaşına ait 2 sürüden elde edilmiştir.

Her bir yaş grubuna ve ağırlık grubuna ait yumurtalardan bir grup özgül ağırlık (specific gravity) özellikleri dikkate alınarak seçildi ve kırılarak yumurtayı oluşturan bölümler tartıldı.

Paralel grup ise kuluçkahanede basımı yapıldı ve İnkübasyon boyunca tüm değerler ölçüldü.  Çıkımda tüm satılabilir kalitedeki civcivlerin tümü bireysel olarak tartılarak araştırma kümesindeki bölmelerine alındı. Burada günlük ölüm, haftalık yem tüketimi ölçüldü ve ayrıca 21 ve 41.günlerde bireysel tartımlar yapılarak kayıt altına alındı.

Sürü yaşına ve yumurta ağırlığına bakılmadan tüm yumurtaların özgül ağırlıkları 1.080 den düşük ölçüldü. Genç sürüden gelen kuluçkalık yumurtalarda yumurta sarısı oranı daha düşük ve albümen oranı ise daha yüksek tespit edildi. Döllülük bakımından incelendiğinde 29 haftalık damızlık yaşına sahip sürüde ise küçük bir fark görüldü.

59 haftalık anaç yaşına sahip civcivlerin 29 haftalık anaç yaşına sahip civcivlere göre daha erken çıkımları olurken hafif yumurtaların çıkımları ise hem normal hem de ağır yumurtalara göre daha erken gerçekleşti.

29 haftalık anaçtan gelen broilerin dönem sonu canlı ağırlığı 59 haftalık anaç yaşından gelen broilere göre daha düşük oldu. Genç sürünün yumurtalarındaki yumurta sarısı oranının daha düşük olması, broilerdeki dönem sonu canlı ağırlığı negatif etkilemiş olabilir.

 

Tüm bu sonuçlar bize; genç damızlık sürüsünden gelen civcivlerin, bu damızlıklara ait yumurtalardaki düşük yumurta sarısı oranından dolayı,  daha yüksek yumurta sarısı oranına sahip yaşlı sürüden gelen civcivlerle aynı yetiştirme şartlarında tutulduklarında bir dezavantaj oluşturabileceğini göstermektedir.  

 

Çeviren: Barbaros GÖKÇEYREK

 

Kaynak:

Hatching egg characteristics, chick quality, and broiler performance at 2 breeder flock ages and from 3 egg weights A. M. Ulmer-Franco*, G. M. Fasenko ,2 and E. E. O’Dea Christopher*

* Department of Agricultural, Food and Nutritional Science, University of Alberta, Edmonton

2 Department of Animal and Range Sciences, New Mexico State University, Las Cruces 88003-8003

Image title