Broiler Damızlık Üretimi

  Gönder Folluktan - Etlik piliç Kümeslerine kadar Kuluçkalık Yumurta Yönetim Protokolü

AMAÇ

 • Folluktan-kümeslere yumurta yönetim sürecinin başından sonuna kadar belirtilmiş olan kontrol noktalarını takip etmek ve bu noktaları kayıt altına almak,
 • Objektif bir şekilde problemleri teşhis etmek ve bu bölümlerin biyolojik ve ekonomik performansa olan olumsuz etkisini azaltarak arzu edilen değerlere ulaşmak

Yorum

İstenilen sonuçları sürekli elde etmek için uygulamaların sürekliliği ve süreçte bir hata olduğunda uygulanacak yöntemleri tanımlamak son derece önemlidir.

UYGULAMA SÜREÇLERİ

Aşamalar Kontrol Noktaları
1. Aşama Folluk- Yumurta Deposu (Çiftlik)
2. Aşama Nakliye - Depo (Kuluçkahane)
3. Aşama Ön Isıtma
4. Aşama İnkübasyon - Gelişim ve Çıkım makineleri
5. Aşama Çıkım işlemi
6. Aşama Kuluçkada civciv bekleme odası
7. Aşama Etlik piliç kümeslerine nakliye
8. Aşama Çiftlik 0 – 7 gün

 

Gerekli donanım

 • Dijital tartı 0.1 gr hassasiyette (Tek tek yumurtayı veya civcivi tartacak şekilde)
 • Tartı 10 gr hassasiyette (gelişim tepsilerini ve + 150 yumurta tartacak şekilde)
 • Sıcaklık ve rutubeti ölçmek için takip cihazları
 • 3-5 sürü seçin 
  • Pike verimi öncesi (%20-50 yumurta üretimi)                
  • Orta dönem yumurtlama (30-40 haftalık)                      
  •  Geç dönem yumurtlama (45-50 haftalık)

İncelemenin başından sonuna kadar seçilmiş aynı kümeslerin yumurtaları kullanılmalı.Seçilen yumurtaların sürünün ortalama ağırlığına yakın olan hayvanlardan alınmasına özen gösterilmelidir.

 • 2.3.4 hafta aralıklarla önceden seçilmiş sürüler izlenmelidir. 3 veya 4 haftalık aralıklarla yapılan örneklemelerle sürünün üretim döneminin sonuna kadar yaklaşık 11 veya 14 gözlem fırsatı oluşur. 

İşletme ile ilgili uygulama

 • İlk toplamadan sonra folluğa takip cihazının yerleştirilmesi (sıcaklık+rutubet)
 • İlk toplamadan sonra ve 2. toplamadan önceki yumurtaların toplanması
 • Örnek büyüklüğü:  6-7 tepsi (yaklaşık 1000 yumurta)                             (2 üst, 2 orta, 2 alt folluk)

Özel örnek - 3 tepsi (2 üst, 2 orta, 2 alt folluktan olacak şekilde yaklaşık 120-150 yumurta )

Özel yumurtaların hepsini tepside teşhis etmek için numaralamak gerekir. İdeal olan tüm yumurtaların tartılmasıdır- her tepsiden minimum %20 örnek kullanılmalıdır. Bireysel incelemeler değerlendirildikten sonra yumurta ağırlığı da göz alınmalıdır. Uygulamanın başından sonuna kadar aynı yumurtaların ve tepsilerin aynı pozisyonda olması gerekir. Alt-orta-üst (toplama, çiftlik yumurta deposu, nakliye vb )

 • Kayıt cihazları tepsinin içine konulmalıdır.
 • Isı ve rutubet kayıt cihazları tepsilerin dışına birlikte aynı şekilde yapıştırılır.Image titleŞekil1: Set edilen yumurtaların %12 nem kaybetmesi hedeflenir.
 • Image titleŞekil 2: Set edilen yumurta ağırlığının %67 si civciv ağırlığı olarak hedeflenir.

YUMURTALARIN TARTIMI

Aşama 1   • Basım yapılacak tepsinin tartılması• Kuluçkaya göndermeden önce tartılmalıdır.

Aşama 2• Kuluçka deposuna yumurtaların ulaşması

Aşama 3• Basımdan önce yumurtaların tartılması• 18-19. günlerde transferde yumurtaların tartılması. (Tüm yumurtalar: erken dönem ölümleri ve dölsüzleri de içerir.)

Aşama 4• Civcivlerin tartılması• Civcivlerin tüm işlemler bittikten sonra tartılması

Aşama 5• Nakliyeden önce civcivlerin tartılması. • Etlik piliç üretimi yapılacak kümeslere vardığında civcivlerin tartılması.

Aşama 6• 3. günde civcivlerin tartılması.• 7.günde civcivlerin tartılması.

Zaman kaydı- Ölçümlerin yapıldığı gün ve saatin kayıt edilmesi.

Sıcaklık ve rutubet

 • Sıcaklık  -Folluklarda 7 günlük takip cihazların kayıtları
 • Rutubet  - Follukta 7 günlük kayıtlar

Elde edilecek veriler, damızlık üretimi, yumurtaların depolanması, nakliyesi ve inkübasyonu sırasında yapılan uygulamaların doğruluğu hakkında bilgi verdiği gibi uygulama değişikliği durumunda ise hangi noktalara daha özen gösterileceği konusunda bize yön verir.

Barbaros GÖKÇEYREK